กทม.ประสาน รฟม. เร่งแก้ไขระบบระบายน้ำ

กทม.ประสาน รฟม.เร่งแก้ไขระบบระบายน้ำจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

(1 มิ.ย.63) เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สำนักงานเขตในพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

เนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ประกอบกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่หลายสาย ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และโครงการระบบมวลชนขนาดรองสายสีทอง (กรุงธนบุรี-ประชาธิปก)

โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจร สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนต่อทรัพย์สินประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักการโยธา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขผลกระทบต่อระบบระบายน้ำที่เกิดจากการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกสายที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อพิจารณาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อระบบระบายน้ำดังกล่าว

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าระบบระบายน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า ส่วนใหญ่เกิดจากช่องรับน้ำฝนและฝาท่อระบายน้ำถูกทับจากการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ทำให้มีขนาดเล็กลง ประกอบกับบ่อพักในผิวจราจรมีเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นอยู่ในบ่อพักเป็นจำนวนมาก อีกทั้งท่อระบายน้ำที่ถูกตัดยังไม่ได้เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยแนวทางการแก้ไขได้ประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการเปิดช่องรับน้ำฝน ยกขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ เก็บเศษวัสดุภายในบ่อพัก ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เปิดฝาบ่อพักที่โดนปิดทับ ทั้งนี้สำนักการโยธาจะเร่งติดตามการดำเนินงานแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป