กทท. จัดพิธีมอบถุงยังชีพในกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ร่วมต้าน COVID-19

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพในกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ภายใต้โครงการการท่าเรือฯ สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน (Fight COVID-19 with PAT) พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานการท่าเรือฯ คณะจิตอาสา 904 ประธานและผู้อยู่อาศัยชุมชนร่วมใจพัฒนาล็อก 7-12 เข้าร่วมพิธีฯ

​โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ชุมชนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งการท่าเรือฯ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนร่วมใจพัฒนาล็อค 7-12 เป็นชุมชนแรก จำนวน 98 ครัวเรือน