รถกว่า 4.4 ล้านคันใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วงวันหยุดเข้าพรรษา

กรมทางหลวง สรุปจำนวนรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พบยอดผู้ใช้กว่า 4.4 ล้านคัน ส่วนปริมาณจราจรสายหลักมีกว่า 6 ล้านคัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แจ้งว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี และ พระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 3 – 8 ก.ค. 63 ระยะเวลา 6 วัน นั้น

โดยได้ทำการสรุปปริมาณการจราจรพบว่ามีจำนวนรถทุกประเภทที่ใช้ทางทั้งสิ้น 4,441,925 คัน แบ่งเป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา จำนวน 1,672,420 คัน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี จำนวน 2,146,761 คัน และพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน จำนวน 622,744 คัน

ทั้งนี้คิดเป็นรายได้ที่สูญเสียทั้งสิ้น 159,399,219 บาท แบ่งเป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา เป็นเงิน 76,936,683 บาท ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี เป็นเงิน 70,873,270 บาท และพระประแดง – ต่างระดับบาง ขุนเทียน เป็นเงิน 11,589,266 บาท

นอกจากนี้ สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้แจ้งว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 3 – 7 ก.ค. 63 ได้มีปริมาณจราจรขาเข้าและขาออกกรุงเทพฯบนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ จำนวนทั้งสิ้น 6,007,706 คัน โดยแบ่งเป็นฝั่งขาเข้า จำนวน 2,935,360 คัน (ด้านทิศเหนือ จำนวน 897,413 คัน ด้านทิศตะวันตก จำนวน 864,971 คัน ด้านทิศตะวันออก จำนวน 1,173,320 คัน) ฝั่งขาออกจำนวน 3,072,346 คัน (ด้านทิศเหนือ 946,394 คัน ด้านทิศตะวันตก จำนวน 902,453 คัน ด้านทิศตะวันออก จำนวน 1,223,499 คัน)