ทช.เติมต่อโครงข่ายถนน รองรับสนามบินสุวรรณภูมิ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เตรียมดำเนินโครงการถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (กม.ที่ 26) เชื่อมกับถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 พร้อมทางต่างระดับ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายในพื้นที่ให้สมบูรณ์ เสริมประสิทธิภาพระบบการขนส่ง รองรับปริมาณการจราจรบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการเติบโตด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ท.ช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สป.2003 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจุดเริ่มต้นที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (กม.ที่ 26) ไปสิ้นสุดที่ กม.ที่ 8+900 ใกล้กับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายในพื้นที่ให้สมบูรณ์ เสริมประสิทธิภาพระบบการขนส่ง รองรับปริมาณการจราจรบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการเติบโตด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนเพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

ทช.จึงได้ดำเนินโครงการถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (กม.ที่ 26) เชื่อมกับถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 พร้อมทางต่างระดับ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโครงการตัดถนนแนวใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางและเกาะกลาง

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 8+900 แนวถนนมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ บริเวณ กม.ที่ 9+833 ก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ชลบุรีสายใหม่) ความยาว 381 เมตร บริเวณ กม.ที่ 10+626 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองกาหลง ความยาว 330 เมตร บริเวณ กม.ที่ 11+798 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ความยาว 493 เมตร มีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.ที่ 13+764 แนวถนนบรรจบกับถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 (ถนนหลวงแพ่ง หรือ ถนนเทพราช – ลาดกระบัง) รวมระยะทาง 4.864 กิโลเมตร

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการเสนอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ จากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้ลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะใช้พื้นที่เวนคืนประมาณ 122 ไร่ อาคารสิ่งปลูกสร้าง 65 หลัง และคาดว่าจะใช้งบประมาณในการเวนคืนที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 230 ล้านบาท