บีทีเอส Big Cleaning คุมเข้มเชิงรุก สร้างความมั่นใจ

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ฝ่ายอาคารฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงจุดสัมผัสสาธารณะทั้งหมดทุกชั้นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแบบเชิงรุก ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

โดยพื้นที่อาคารสำนักงานทุกวัน เข้มงวดทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เช็ดทำความสะอาดภายในอาคารทุกชั่วโมง ทั้งก่อนเริ่มงาน ระหว่างวัน และหลังปิดทำการ

พื้นที่สถานีรถไฟฟ้า สั่งเข้มมาตรการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมตลอดทั้งวันในทุกสถานี ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณราวจับบันได/บันไดเลื่อน, ลิฟต์, บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋ว, เครื่องจำหน่ายตั๋ว, ที่แตะบัตรโดยสาร (Gate) เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร

ส่วนภายในขบวนรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้าทุกขบวนที่สถานีปลายทาง สถานีคูคต (N24) และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (W1)

เช่นเดียวกับพื้นที่โรงจอด ศูนย์ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด ภายในขบวนรถไฟฟ้าหลังปิดบริการ ฉีดพ่น และเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในอู่จอดรถไฟฟ้าทุกวันก่อนนำออกให้บริการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และผู้โดยสารมาโดยตลอดขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแลตนเองตามมาตรการต่าง ๆ และขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทุกคนปลอดภัย เราจะสู้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2 – 617- 6000 Line official : @btsskytrain หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่ Application ‘BTS SkyTrain’ และ Facebook Page : รถไฟฟ้าบีทีเอส