บีทีเอสแจ้ง 25 สถานียังเดินทางฟรี

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอสบีทีเอสแจ้งว่าส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว ยังคงเดินทางฟรีต่อเนื่องรวม 25 สถานี โดยดำเนินการตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่องชะลอการเก็บค่าโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวในส่วนต่อขยาย ดังนั้นบีทีเอสยังคงให้บริการฟรีสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่าง 25 สถานี ดังนี้ สถานีหมอชิต (N8) – สถานีคูคต (N24) จำนวน 16 สถานี และจากสถานีแบริ่ง (E14) – สถานีเคหะฯ (E23) จำนวน 9 สถานี

นอกจากนั้นยังแนะนำการเดินทางด้วยบัตรโดยสารประเภทบัตรแรบบิท ไม่หักเที่ยว ไม่หักเงิน แต่ต้องมีเงินในบัตรขั้นต่ำ 15 บาท ส่วนประเภทตั๋วเที่ยวเดียว กดรับตั๋วฟรีทันทีที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ข้อมูลให้ไว้ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2564)

ปัจจุบันเรื่องการขออนุมัติปรับอัตราค่าโดยสารยังอยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงสถานีคูคต-สมุทรปราการ รวมระยะทาง 68 กิโลเมตร จำนวน 59 สถานี ซึ่งมีช่วงสัมปทานของบีทีเอสจากสถานีหมอชิต-สถานีอ่อนนุช และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีสะพานตากสิน ค่าโดยสารปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 16-44 บาท โดยตามที่กำหนดไว้ส่วนต่อขยายช่วงหมอชิต-คูคต จัดเก็บอัตรา 15-45 บาท(ปรับเพิ่มขึ้นสถานีละ 3 บาท) ส่วนต่อขยายสะพานตากสิน-บางหว้า 15-33 บาท(ปรับเพิ่มขึ้นสถานีละ 3 บาท) ขณะนี้ประชาชนผู้ใช้บริการยังจ่ายสูงสุดที่อัตราไม่เกิน 59 บาท จนกว่าจะมีอัตราใหม่ที่รอเสนอครม.เห็นชอบประกาศใช้ในส่วนต่อขยายต่อไป

ล่าสุดได้รับการได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนขององค์กรระดับ “SAM Gold Class” ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และได้ประกาศเผยแพร่ไว้ใน The Sustainability Yearbook 2021 ที่จัดทำโดย S&P Global ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในการประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกใน 61 อุตสาหกรรม ผ่าน 7,033 บริษัท และมีเพียง 631 บริษัทเท่านั้น ที่ได้อยู่ใน The Sustainability Yearbook 2021

“บีทีเอส กรุ๊ปฯ” ยังเป็นบริษัทด้านคมนาคมขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเลือก แสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก และตอกย้ำความมีมาตรฐานในด้านการบริหารและการให้บริการกับประชาชน ในระบบขนส่งมวลชนมาอย่างยาวนานกว่า 21 ปีผ่านระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส และให้บริการกับประชาชนไปแล้วกว่า 3,500,000,000 เที่ยวคน และปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วรวมระยะทาง 68.25 กิโลเมตร