ศาลอาญาฯเรียกเอกสารเพิ่มรฟม. ก่อนชี้ชัดคดีประมูลสายสีส้ม 5 พค.นี้

บีทีเอสซีมีลุ้นต่อกรณีผลชี้ชัดคดีประมูลสายสีส้ม ล่าสุดข้อมูลไม่เพียงพอศาลอาญาคดีทุจริตฯยังไม่รับฟ้องรฟม.และคณะกรรมการมาตรา 36 ทั้ง 7 ราย สั่งรฟม.ส่งข้อมูลเพิ่มภายใน 30 วัน นัดใหม่ 5 พ.ค.

พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ.บีทีเอสกรุ๊ป เปิดเผยภายหลังการเข้ารับฟังผลการยื่นเรื่องการรับคำฟ้องคดีประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มในการยื่นเรื่องให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิจารณา ว่า ตามที่ศาลได้นัดฟังคำสั่ง คดีที่บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTSC ) ยื่นฟ้องผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และพวก จำนวน 7 คนที่เกี่ยวข้องกับการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในคดีหมายเลขดำที่ อท 30/64 ฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 165 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 นั้น

โดยในวันนี้(15 มีนาคม 2564) ศาลเห็นว่าเรื่องนี้เป็นคดีสำคัญ และจากที่ได้พิจารณาเอกสารข้อมูลที่บีทีเอสซียื่นฟ้องแล้ว โดยมีคำสั่งให้รฟม. ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 30 วันนับจากนี้ ได้แก่ เอกสารการคัดเลือกเอกชน (RFP)ในการประมูลครั้งแรก รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกมาตรา 36 ตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน 2562 เอกสารยกเลิกประกาศประกวดราคา และเอกสารความเห็นของผู้แทนสำนักงบประมาณ และเอกสารข้อมูลอื่นๆที่รฟม.เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

ศาลนัดฟังคำสั่งอีกครั้ง 5 พ.ค.64

พ.ต.อ.สุชาติ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งรับคำฟ้องเพียงแต่ได้มีการตรวจคำฟ้องของบีทีเอสซี ต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 7 คนว่าครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ โดยเบื้องต้นศาลระบุว่าคดีนี้อยู่ในอนำาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่จะพิจารณาได้ 

โดยศาลฯมองว่าเรื่องนี้เป็นคดีสำคัญ ทุนทรัพย์มีมูลค่าสูง ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และเนื่องจากข้อมูลเอกสารไม่เพียงพอครบถ้วน ศาลฯจึงสั่งให้รฟม.จัดทำเอกสารส่งเพิ่มเติมภายใน 30 วัน ได้แก่ 1.การดำเนินการคัดเลือกกเอกชนครั้งแรกที่มีการยกเลิก 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร 3. คำสั่งที่ยกเลิกประกาศเชิญชวน 4. รายงานการประชุมที่มีเปลี่ยนแปลงรวมถึงรายงานการประชุมที่เกี่ยวกับการยกเลิกต่างๆ และหนังสือยืนยันความเห็นคัดค้านของนางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง ผู้แทนสำนักงบประมาณ 

“บริษัทเป็นเอกชน จึงไม่มีเป็นเอกสารปรากฎในสื่อ โดยศาลจะขอเอกสารตัวจริงจาก รฟม. ในส่วนของบริษัทฯจะพิจารณาเพื่อนำเสนอความเห็นเพิ่มเติมในเวลา 30 วันนี้โดยได้คาดหวังว่าเมื่อรฟม.มีการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในวันที่ 5 พ.ค. ศาลฯคงจะมีคำสั่งรับฟ้องและเริ่มการไต่สวนมูลฟ้องในการพิจารณาคดีว่ามีมูลหรือไม่ต่อไป”