ทล.เชิญชวนใช้ M – Pass ลดเสี่ยง เลี่ยงเงินสด

ทล.ขานรับมาตรการ ศบค. ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 อย่างต่อเนื่อง เชิญชวนประชาชนใช้ M – Pass ลดเสี่ยง เลี่ยงเงินสด มอบสิทธิพิเศษผู้เติมเงินบัตร M-PASS 500 บาท รับเงินคืนเข้า Tag M-PASS จำนวน 50 บาท จนถึง 30 กย.64

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวงสั่งการให้หน่วยงานทั่วประเทศดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พร้อมเชิญชวนประชาชนใช้บัตรผ่านทางด้วยระบบอัติโนมัติ M – Pass เพื่อลดการเลี่ยงการสัมผัส โดยมอบสิทธิพิเศษสำหรับประชาชนผู้ใช้ M-PASS เติมเงินบัตร M-PASS จำนวน 500 บาท รับเงินคืนเข้า Tag M-PASS จำนวน 50 บาท

โดยกรมทางหลวงดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 อย่างเข้มงวด โดยจัดทำ QR Code จากแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อเก็บข้อมูลบุคคลที่เข้า-ออกในกรมทางหลวง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ที่มาติดต่อราชการ และดำเนินตามมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) ประมาณ 2 เมตร พร้อมสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ 100 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ยังได้มีการทำความสะอาดอาคารสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 พร้อมทั้งรายงานผู้เฝ้าระวังเป็นประจำทุกวัน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย

สำหรับมาตรการบริเวณตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง กรมทางหลวงขอเชิญชวนประชาชนที่ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) ใช้บัตรผ่านทางด้วยระบบอัติโนมัติ M – Pass โดยกรมทางหลวงร่วมกับธนาคารกรุงไทย มอบสิทธิพิเศษสำหรับประชาชนผู้ใช้ M-PASS เติมเงินบัตร M-PASS จำนวน 500 บาท รับเงินคืนเข้า Tag M-PASS จำนวน 50 บาท จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อลดการเลี่ยงการสัมผัส เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือยางตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่, จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ที่ตู้เก็บเงินทุกตู้, มีการทำความสะอาดบัตรผ่านทางด้วยน้ำยารักษาความสะอาดทุกครั้ง, มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในตู้เก็บเงิน และดำเนินการตามนโยบายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมทางหลวง ที่ให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับประชาชนผู้ที่ต้องการสมัครบัตร M – Pass สามารถสมัครได้ที่แอพพลิเคชั่น M-Pass, ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, ด่านทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1586 กด 9