สภากทม. จับมือกลุ่มก่อสร้าง ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้คนงาน

สภา กทม. จับมือเอกชนภาคกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเร่งฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้คนงานสนองนโยบายนายกรัฐมนตรีกรณีสัางปิดแคมป์ก่อสร้างทั้ง 50 และปริมณฑลกว่า 575 แคมป์ไปเมื่อ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ตามนโยบายของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันบูรณาการในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ในทุกพื้นที่นั้น

พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(กทม.) และ ประธานคณะกรรมการวิสามัญแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 สภา กทม. ร่วมกับนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม. สำนักอนามัย และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของ กทม. ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2564 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ประสพโชค ร่วมกับ น.ส. ปิยธิดา นิยม ผอ.เขตคลองเตย, พ.ต.ท.ชยชัย นาธนกาญจน์ รอง ผกก.ป.สน.ลุมพินี และผู้บริหารของ บริษัท นันทวัน จำกัด (THAI OBAYASHI) มีนายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชัย ผู้จัดการอาวุโส , นายทินกร รอดพยาธิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับคนงานก่อสร้างโครงการ O-NES TOVER ปากซอยสุขุมวิท 6 เขตคลองเตย กทม. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนงานที่ทำงานในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,500 คน

กรณีดำเนินการดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการที่ พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ได้จัดตั้งเครือข่ายปันสุขสู้ภัยโควิด เศรษฐกิจพัฒนา ซึ่งเป็นเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ กทม. ภาคเอกชน และประชาชน ในการบูรณการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด ตอบสนองนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

การจัดให้มีการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของ บริษัท นันทวัน จำกัด (THAI OBAYASHI) ดังกล่าวน่าจะเป็นหน่วยงานแรกที่มีการบริหารการจัดการที่ดี ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนงานของบริษัท โดยมีการบูรณาการอย่างใกล้ชิดของสภา กทม. และสำนักงานเขตแต่ละพื้นที่ อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีที่บริษัทอื่นๆสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งคนงานและประชาชนโดยทั่วไป

พล.ต.ต.ประสพโชค กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้มีความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งประกอบด้วย น.ส.ลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมฯ /รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลท์เซ็นเอ็นเตอไพรซ์ จำกัด , นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน), นายรัตน์ สันตอรรณพ กรรมการบริหาร บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน), นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ประธานบริษัท เอ็นแอล ดีเวอลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน), นายอมรเทพ ลัทธิ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน),น.พ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด, คุณวิภาวี จิรังบุญกุล ผู้บริหาร บริษัทสี่พระยา จำกัดรวมทั้งผู้ประกอบการงานก่อสร้างทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กทั่วประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ( Supply Chain ) อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ คิดเป็น 8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) มีการจ้างแรงงานมากกว่า 3 ล้านคน จะมีการประสานงานกับภาคเอกชนในภาคส่วนอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องต่อไป