PPS ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงาน 2 ท่าอากาศยานไทย AOT

นายประสงค์ ธาราไชย (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท และ ดร.ธีรธร ธาราไชย (ที่4 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงาน 2บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 สำนักงานใหญ่ AOT โดย PPS เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ร่วมกับบริษัท เทสโก้ จำกัด โดยอาคารสำนักงาน 2 เป็นอาคาร 8 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 37,000 ตรม. ออกแบบเป็นระบบอาคารอัจฉริยะ เน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีการรับรองอาคารเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ใช้วัสดุก่อสร้างที่ทนทาน มีอายุการใช้งานนาน ไม่เก็บฝุ่น และไม่ก่อมลพิษ ตามมาตรฐาน LEED