รฟม.มอบรางวัลผู้โชคดีฉลองครบรอบ 29 ปี

รฟม. มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ที่ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร และอาคารจอดรถของ รฟม. ประจำปี 64 เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี พร้อมอัพเดทความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 64

นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการ รถไฟฟ้ามหานครและอาคารจอดรถของ รฟม. ประจำปี 2564 ในกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี รฟม. ณ สถานีเตาปูน รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง)

โดยผู้โชคดี ได้แก่ คุณอาภรณ์ พิมพ์ทอง (ลูกค้ากลุ่มผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT) ได้รับรางวัลใหญ่ IPad Air 4 จำนวน 1 รางวัล จากการสุ่มจับรางวัลจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2,466 คน และ รฟม. ยังมีการแจกรางวัลอื่นๆ อีกกว่า 300 รางวัล โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ MRT Purple Line

ทั้งนี้ รฟม. ได้ให้ความสำคัญกับเสียงของลูกค้า (Voice of Customer : VOC.) ทุกกลุ่มลูกค้า โดยจะนำผลที่ได้จากการสำรวจและรับฟังความคิดเห็น รวมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ของปี 2564 ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของ รฟม. ต่อไป

นอกจากนั้นวันนี้ รฟม. ยังจะมาอัพเดทความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 (ดูอินโฟประกอบ) ดังนี้ 1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ความก้าวหน้างานโยธา 85.33% 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ความก้าวหน้างานโยธา 86.08% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 78.81% ความก้าวหน้าโดยรวม 82.93% 3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ความก้าวหน้างานโยธา 81.58% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 77.78% ความก้าวหน้าโดยรวม 80.12%