คมนาคมจ่อปิดศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ 28 พย.นี้

“ศักดิ์สยาม” นำคณะลงพื้นที่สถานีกลางบางซื่อเผยให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1.8 ล้านโดส จ่อปิดให้บริการ 28 พย.นี้พร้อมเผยความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ ยันให้บริการเต็มรูปแบบปลายปีนี้ เปิด 4 สัญญาเชิญชวนยื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ ให้เลือกลงทุนระยะ 3 ปีและ 20 ปี ดีเดย์ภายในตค.นี้เตรียมประกาศเชิญชวน

ล่าสุดนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ โดยในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) (เข็มที่ 3) นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้รับนโยบายจากรัฐบาล ทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จึงได้มีการจัดเตรียมพื้นที่บางส่วนของสถานีกลางบางซื่อ เพื่อเปิดเป็น “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเพื่อรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา รวมทั้งสิ้น 130 วัน

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังพร้อมสนับสนุนให้ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ รองรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 โดยได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณประตู 2 และประตู 3 รองรับผู้มารับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระทบต่อแผนการเปิดให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ซึ่งได้ทดลองเปิดให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 รวมถึงแผนการให้บริการรถไฟทางไกลในอนาคต ซึ่งกำหนดใช้พื้นที่ประตู 4 เป็นทางเข้า-ออกสำหรับรถไฟทางไกล และใช้ประตู 1 สำหรับเป็นทางเข้า-ออก รถไฟชานเมืองสายสีแดง

รฟท.เร่งยื่นข้อเสนอ 4 สัญญาพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ

ส่วนของความคืบหน้าการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบของสถานีกลางบางซื่อ ที่ได้มอบให้การรถไฟฯ ดำเนินการทั้งในส่วนการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีกลางบางซื่อ นั้นนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ มีการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยจัดพื้นที่จอดรถยนต์ชั้นใต้ดินของสถานีกลางบางซื่อ ให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 1,700 คัน และยังได้รับความร่วมมือจากกรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจรถไฟ หน่วยงานทหาร จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย เพื่อกำกับดูแลพื้นที่โดยรอบสถานีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรถไฟฯ ไม่อนุญาตให้หาบเร่แผงลอยเข้ามาค้าขายในพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เดินทางด้วยระบบขนส่งรถไฟชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหรือระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ มาที่ศูนย์ฉีดวัดซีนกลางบางซื่อได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณภายในสถานี โดยมีขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดงเปิดให้บริการ ช่วงบางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 20.00 น. เดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วนทุก ๆ 15 นาที ช่วงเวลาปกติทุก ๆ 30 นาที โดยประชาชนสามารถนำรถยนต์ไปจอดที่สถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดงได้ทุกสถานี และยังคงดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 อย่างเคร่งครัดด้วยการจำกัดจำนวนผู้โดยสารในขบวนรถและสถานีไม่เกินร้อยละ 50

สำหรับความคืบหน้าการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบของสถานีกลางบางซื่อจะให้รฟท.ดำเนินการทั้งในส่วนบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีกลางบางซื่อ และสถานีรถไฟสายสีแดง 12 สถานี แบ่งเป็น 4 สัญญา ได้แก่ 1.เชิญชวนยื่นข้อเสนอตอบแทนการใช้ประโยชา์พื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์บริเวณอาคารสถานีกลางบางซื่อ 2.เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อสิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาบริเวณอาคารสถานีกลางบางซื่อ โดยทั้ง 2 สัญญามีระยะเวลาสัญญายาว 20 ปี 3.เชิญชวนยื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์บริเวณอาคารสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดง 12 สถานีและ 4.เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อสิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดง 12 สถานี โดยสัญญา 3 และสัญญา 4 มีระยะเวลาระยะสั้น 3 ปี

“มีกำหนดออกประกาศเชิญชวนเอกชนยื่นข้อเสนอภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้เอกชนสามารถเข้าไปดำเนินการบริหารพื้นที่ในต้นปี 2565 ทั้งนี้สำหรับรถไฟทางไกลมีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ซึ่งยะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันต่อไป”

ทั้งนี้แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้กล่าวรายงานข้อมูลการให้บริการตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ว่าปัจจุบันได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรด่านหน้ากระทรวงคมนาคม พนักงานผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ รวมถึงประชาชนทั่วไปแล้วทั้งสิ้น 1,948,160 โดส รองรับการฉีดวัคซีนได้เฉลี่ย 14,986 คนต่อวัน แบ่งออกเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรกจำนวน 1,358,923 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 514,353 โดส และเข็มที่ 3 ซึ่งเริ่มฉีดไปเมื่อ 24 กันยายน 2564 จำนวน 74,884 โดส

คาดว่าในส่วนของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จะฉีดได้ครบเป้าหมายภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเตรียมจ่อปิดให้บริการ 28 พย.นี้ แต่ยังมีลุ้นรัฐบาลไฟเขียวเปิดบริการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติและมีผู้รับบริการครบทั้งหมดแล้ว