รฟฟท. ยกทีมร่วมเผยแพร่องค์ความรู้รถไฟฟ้า

          นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้บริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน รฟฟท. ได้เข้าร่วมงาน Air Rail and Logistic Expo 2021 ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ โดยในครั้งนี้ ดร.ปราโมทย์ ลิมปิผล รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มสายงานปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการเดินรถ ผู้เชี่ยวชาญประจำฝ่ายควบคุมการเดินรถ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง” ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกลู ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่สนับสนุนผู้จัดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการตามบูธต่างๆ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น (KICE) ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564