รฟท.บูรณาการร่วม 3 ฝ่าย ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ทางราง

รฟท.ผนึกกลุ่มไทยเรลโลจิสติกส์และกลุ่มบุญรอดเปิดการทดลองขนส่งสินค้าทางรถไฟ นำร่องจากที่หยุดรถศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ไปยังจ.สุราษฎร์ธานี ก่อนขยายถึงปาดังเบซาร์ในระยะถัดไปวันละ 1 ขบวนเป็นอย่างน้อย หากผลตอบรับดีเผยเตรียมดึงพันธมิตรร่วมเครือข่ายอีกเพียบ

นายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) กล่าวถึงการสนับสนุนการให้บริการขนส่งสินค้าและพื้นที่สำหรับการขนถ่ายสินค้าร่วมกับบริษัทไทยเรลโลจิสติกส์ จำกัด และบริษัทบุญรอดซัพพลายเชน จำกัดว่า โครงการกลุ่มไทยเรลโลจิสติกส์ได้ประสานมายังรฟท.ว่าประสงค์จะทดลองการขนส่งร่วมกับกลุ่มของบริษัทบุญรอดฯ ซึ่งมีโรงงานโซนพื้นที่จ.สุพรรณบุรีในการขนส่งสินค้าไปยังภาคใต้ทางรถไฟ โดยเริ่มจากที่หยุดรถศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยจุดหมายปลายทางอยู่ที่สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 400 กม. คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 12 ชั่วโมง

โดยวันนี้เป็นการทดลองทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การนำสินค้ามาจากโรงงาน การนำสินค้าขึ้นบรรทุกบนรถไฟ การคลุมผ้าใบ การรัดผ้าใบ และการเดินรถ หากผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจก็จะมีการขนส่งอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยการนำร่องวันนี้มีจำนวน 1 เที่ยว จำนวน 10 แคร่บรรทุกรถไฟ

ทั้งนี้การนำร่องจะมีกลุ่มไทยเรลและกลุ่มบุญรอดเป็นกลุ่มแรก หลังจากนี้ก็จะเปิดให้กลุ่มอื่นๆที่สนใจเข้ามาร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมั่นใจว่าจะมีผู้ประกอบการอื่นสนใจเข้ามาร่วมดำเนินการเนื่องจากกลุ่มไทยเรลถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีเครือข่ายอีกหลายราย

“ถือว่าเป็นขบวนสินค้ารายแรกๆในเส้นทางนี้ที่เปิดให้บริการจากในช่วงหลายปี รฟท.พร้อมให้บริการทั้งในรูปแบบการวางและผูกมัดและการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งกลุ่มบุญรอดถือว่าร่วมปฏิบัติการกับรฟท.มานาน ทั้งนี้รฟท.มีความพร้อมเพิ่มขยายจุดได้อีกหากผู้ประกอบการแสดงความสนใจ ถ้ามีแนวทางเป็นไปได้ก็จะพยายามเร่งผลักดันต่อไป”

สำหรับอัตราค่าระวางรถไฟกับกรณีการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันนั้น มองว่าจะมีการผันแปรตามราคาน้ำมันส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด อาจมีค่าระวางที่เพิ่มขึ้นหากราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นมาก แต่ยังเชื่อว่าการขนส่งทางรางขนได้จำนวนมากกว่า จึงพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมหนัก อาทิ ปูนซีเมนต์ น้ำมัน สินค้าคอนเทนเนอร์ นำเข้า ส่งออก ฯลฯ หันมาใช้บริการจำนวนมาก ผู้ประกอบการบางรายยังซื้อหัวรถจักรมาให้บริการเอง ดังนั้นด้วยสถานการณ์เช่นปัจจุบันจึงพบว่าแนวโน้มทางธุรกิจนี้ยังเป็นไปได้ดี เพราะต้นทุนถูกกว่าการขนส่งด้วยระบบอื่นนั่นเองจึงสมควรสนับสนุนให้หันมาใช้ประกอบการขนส่งด้วยระบบรางกันมากขึ้น

ด้านนางสาวณัฎฐา ธนกิจสถาพร ประธานบริหาร บริษัท ไทยเรลโลจิสติกส์ จำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การทดลองขนส่งสินค้าทางรถไฟว่า เป็นครั้งแรกที่ร่วมกับกลุ่มบริษัทบุญรอดทดลองการขนส่งสินค้าทางรถไฟไปยังภาคใต้ ซึ่งตามเป้าหมายจะขยายเส้นทางถึงปาดังเบซาร์ วันละ 1 ขบวนเป็นอย่างน้อยเพื่อส่งออกไปประเทศมาเลเซียต่อไป

ดังนั้นจึงเป็นความร่วมมือกันของ 3 พันธมิตรคือรฟท. กลุ่มไทยเรลและกลุ่มบุญรอดเพื่อยกระดับและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้วยระบบราง วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่เกิดจากการขนส่งด้วยระบบรางเนื่องจากอาจจะพบปัญหาของการขนส่งที่แตกต่างกันไป

ทั้งนี้ทางกลุ่มเล็งเห็นว่าปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยสำคัญจึงหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าจำนวนมากไประยะทางไกลๆ ควรจะใช้ระบบรางให้มากขึ้น ให้สามารถพัฒนาเป็นการขนส่งที่ครบวงจรและยั่งยืนจริงๆ ซึ่งทางกลุ่มเห็นว่าสถานีรถไฟและจุดจอดรถต่างๆมีพื้นที่รองรับได้อย่างเพียงพอ ส่วนเครื่องมือเครื่องจักรภาคเอกชนสามารถเข้ามาร่วมสนับสนุนการประกอบการ ซึ่งไทยเรลยังมีพาร์ทเนอร์อีกหลายฝ่ายเข้ามาสนับสนุนจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆลงไปได้

สำหรับขบวนรถไฟรฟท.จัดให้บริการ ส่วนการปฏิบัติการ การบริหารจัดการกลุ่มไทยเรลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ส่วนกลุ่มบุญรอดเป็นผู้ป้อนสินค้าเข้ามาสู่ในระบบซึ่งยังมีผู้ประกอบอีกหลายรายพร้อมเข้ามาใช้บริการในระยะต่อเนื่องกันไป ดังนั้นหากผลลัพธ์ดีเป็นที่พึงพอใจก็จะช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่งได้จริง ประการสำคัญหากสามารถปรับแก้ไขระเบียบต่างๆของรฟท.ให้สอดคล้องกับปัจจุบันก็จะเอื้อความสะดวกให้กับธุรกิจด้านนี้เติบโตได้อีกมากมาย

“กรณีการแก้ไขปัญหาการรับประกันสินค้านั้นสิ่งนี้กลุ่มไทยเรลได้ทำประกันความเสียหายสินค้ารองรับไว้แล้วจึงทำให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้ามั่นใจได้ ส่วนความต้องการสนับสนุนจากรัฐบาลนั้นปัจจุบันพบว่ารัฐได้มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟอย่างต่อเนื่อง แต่รัฐยังขาดการบูรณาการทำงานประสานกันในหลายเรื่องทั้งกับภาครัฐด้วยกันเองและกับภาคเอกชน อีกทั้งหลายหน่วยยังติดข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีด้านการพัฒนาทางธุรกิจอีกหลายประเด็น ควรมีการหารือความร่วมมือเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไป”

ด้านนายธนวรรธน์ ไทยอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการและสนับสนุนลูกค้า บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด กล่าวว่า บริษัทยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทดลองให้บริการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางในครั้งนี้เพราะมองเห็นเรื่องช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเท่านั้น แต่เพราะเล็งเห็นความสำคัญด้านการขนส่งสินค้าด้วยระบบรถไฟเป็นหลัก ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่กลุ่มบริษัทไทยเรลได้เปิดโอกาสให้กลุ่มบุญรอดได้ร่วมทดลองการประกอบการขนส่งสินค้าทางรถไฟในครั้งนี้ด้วย

“คิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อการขนส่งสินค้าในประเทศไทย โดยสินค้าล็อตแรกนี้เป็นสินค้าโรงงานผลิตจากอ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อส่งไปยังภาคใต้ โดยปกติจะขนสินค้าลงภาคใต้เดือนละ 70-80 เที่ยวรถบรรทุก คาดว่าต่อไปจะขนส่งได้ปริมาณสินค้ามากขึ้น”

ด้านนายสุนิธิ โยเซฟ ผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัท โปรเมช รีสอร์ส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายให้เช่ารถยกขนสินค้าแบรนด์ MANITOU กล่าวว่า หากทดลองใช้งานในวันนี้ได้ดีก็จะใช้ต่อเนื่องต่อไป โดยปริมาณสินค้าระหว่างนี้จะใช้รถ 4 คันโดยจะประเมินผลการทำงานเป็นระยะต่อไป ซึ่งไทยเรลเข้ามาเช่าใช้บริการต่อการขนสินค้าจากรถบรรทุกไปใส่โบกี้รถไฟ ซึ่งรูปแบบนี้ถือว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกกับระบบราง แต่ได้ดำเนินการกับรถบรรทุกมาแล้วหลายราย

“มองว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างๆ เนื่องจากปัจจัยราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนอุปสรรคที่พบยังเป็นเรื่องพื้นที่ไม่ราบเรียบ จึงใช้ความชำนาญของคนขับเป็นอย่างมากในการโหลดสินค้าจึงเสนอให้รฟท.ปรับพื้นที่เพื่อมห้สามารถโหลดสินค้าได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น”