รถไฟฟ้าบีทีเอสร่วมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชม.เพื่อลดโลกร้อน

รถไฟฟ้าบีทีเอส ร่วมรณรงค์ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)

​          เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)” โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยการปิดไฟ และลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

          ทั้งนี้ รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ทุกคน ทั้งพนักงานในองค์กร และผู้โดยสารรถไฟฟ้าหันมาประหยัดพลังงานลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเพื่อช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณสกายวอล์กช่องนนทรี