หนุนอบจ.ปทุมฯเชื่อมรถไฟฟ้ารางเบา ป้อนสายสีแดง ‘รังสิต-มทร.ธัญบุรี’

AMR ผนึกกลุ่มไทยทีม(Thai TEAM) หารืออบจ.ปทุมธานี เดินหน้ารถไฟฟ้ารางเบาเชื่อมสายสีแดงที่สถานีรังสิต ถึงฟิวเจอร์ปาร์คก่อนไปสิ้นสุดที่มทร.ธัญบุรี คาดแบ่งเป็น 2 เฟส เร่งบูรณาการร่วมเทศบาลในพื้นที่ก่อนหารือร่วมคมนาคมเสนอรัฐบาลมอบอำนาจให้อบจ.ปทุมธานีขับเคลื่อนโครงการ

นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 เบาบางลงมากแล้วจึงเตรียมเข้าหารือต่อเนื่องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี(อบจ.ปทุมธานี) ร่วมกับกลุ่มไทยทีม(Thai TEAM) ในการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้ารางเบา จากสถานีรังสิตของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง -ฟิวเจอร์ปาร์ค -มทร.ธัญบุรี โดยแบ่งเป็นเฟสในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาแต่ละพื้นที่ และยังเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีคูคตได้อีกด้วย

ทั้งนี้ในเบื้องต้นต้องการให้เทศบาลในพื้นที่ร่วมกันเข้ามาขับเคลื่อนวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาจราจรและสร้างระบบฟีดเดอร์ให้สอดคล้องกับการเดินรถทั้งรถสองแถวและจักรยานยนต์รับจ้างตลอดจนแท็กซี่เพื่อให้ผู้โดยสารทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงบริการรถไฟฟ้ารางเบาได้อย่างสะดวก สบาย รวดเร็วและปลอดภัย

ประการสำคัญด้วยประสบการณ์ของการร่วมพัฒนา และขับเคลื่อนแผนการพัฒนารถเมล์บีอาร์ทีในจังหวัดหลักๆมาก่อน อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี ฯลฯ จึงเห็นว่าไม่ได้สนองตอบในการแก้ไขปัญหารถติดอย่างแท้จริง จะต้องอาศัยอีกหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องในการพัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆ จึงเสนอให้ใช้ระบบรถไฟฟ้ารางเบาจะเกิดประสิทธิผลมากกว่า

ทั้งนี้แม้ว่ากระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) มีแผนเปิดให้บริการรถเมล์บีอาร์ทีในเส้นทางจากสถานีรังสิตของรถไฟฟ้าสายสีแดงผ่านฟิวเจอร์ปาร์ค ผ่านถนนรังสิต-นครนายก ก็ตาม แต่ AMR เล็งเห็นว่าไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาจราจรที่ถูกจุด เนื่องจากจะใช้เลนร่วมกับรถอื่นๆ แต่รถไฟฟ้ารางเบาจะสร้างยกระดับให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังไม่เป็นการรบกวนสภาพจราจรด้านล่าง แต่จะสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นแล้วยังเป็นทางเลือกให้ประชาชนที่อยากใช้รถไฟฟ้ามาใช้บริการเข้าถึงจุดต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพการจราจร

หากกล่าวถึงเรื่องเทคนิคว่าทำได้หรือไม่ จัดไหน อย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบประชาชน แต่ต้องได้ประโยชน์หลายฝ่าย เบื้องต้นต้องการใช้ระบบรถขนาดเล็ก แนวเส้นทางยกระดับ ให้เสาตอม่อเสาเดี่ยววางในจุดที่ไม่เกิดผลกระทบหรือกระทบให้น้อยที่สุด ดังนั้นหากแนวเสาไปอยู่ด้านขาออกจะสามารถสร้างได้ง่ายและรวดเร็วกว่า ชาวบ้านสามารถเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าได้ง่ายอีกทั้งประชาชน ร้านค้า อาคารพาณิชย์ยังจะใช้ประโยชน์ระดับชั้น 2 ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะจุดที่จะเกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัย ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยการเชื่อมสกายวอล์คเข้ากับแต่ละสถานี ลูกค้าจึงไม่ต้องตากแดดตากฝน

ประการสำคัญฝั่งคลองมีแนวท่อประปาขนาดใหญ่จะขุดจุดตอม่อได้ยากเนื่องจากจะกระทบในช่วงการซ่อมบำรุงรักษาดูแลท่อประปา หากมาอยู่ในแนวถนนรังสิต-นครนายกขาออกอาจจะดูว่ารกหน้าบ้านบ้าง แต่สะดวกในการเข้าถึงมากกว่า หากมีจุดก่อสร้างตอม่อตามแนวคลองจะทำให้ประชาชนทั้งสองฝั่งคลองเข้าถึงรถไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น อีกทั้งตัวสถานีสามารถก่อสร้างขนาดใหญ่ได้ดูไม่คับแคบจนเกินไป ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับต้นทุนดำเนินการได้ทั้งสิ้น ดังนั้นหากสามารถประหยัดต้นทุนให้โครงการให้ลงทุนไม่สูงมากเกินไปก็จะส่งผลให้แนวโน้มความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการมีความคุ้มค่ากับการลงทุนมากขึ้น

“เนื่องจากช่วงแรกๆนี้อาจจะมีผู้โดยสารใช้บริการในปริมาณไม่สูงมากนัก จุดสถานีจึงสร้างให้กระทัดรัด เหมาะสม กันแดดกันฝนได้ สิ่งที่เห็นจะทำให้รังสิตเพิ่มมนต์เสน่ห์ของร้านก๋วยเตี๋ยวตามสถานีต่างๆมีเพิ่มมากขึ้นตลอดจนจุดจำหน่ายสินค้าชุมชน ได้เห็นการเกิดขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวในโซนปทุมธานีคึกคักมากขึ้น เนื่องจากเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่สะดวกรวดเร็วกว่านั่นเอง

นายมารุตกล่าวอีกว่าขณะนี้ผลการศึกษาและออกแบบมีความคืบหน้าในหลายด้านจึงพร้อมนำเสนอให้อบจ.ปทุมธานีพิจารณาขับเคลื่อนโครงการต่อไปได้แล้วหลังจากสะดุดในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาราว 3 ปี ซึ่งอบจ.ปทุมธานีอาจต้องหารือร่วมกับ 4-5 เทศบาลในพื้นที่ก่อนนำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อขอดำเนินการพร้อมบริหารจัดการด้วยตนเองต่อไป

“เด้โป้อาจกำหนดให้อยู่จุดฟิวเจอร์ปาร์คช่วงแรกๆอาจก่อสร้างจากสถานีรังสิตของรถไฟฟ้าสายสีแดงมาถึงฟิวเจอร์ปาร์คหรือให้เชื่อมสายสีเขียวที่จัดสถานีคูคต หรือศูนย์การค้า ศูนย์กระจายสินค้าตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตก่อน ในอนาคตหากขยายถึงคลองเจ็ด อบจ.มีพื้นที่สร้างเดโป้ขนาดใหญ่รองรับไว้แล้วหากขยายไปยังมทร.ธัญบุรีในเฟสต่อไป ดังนั้นจึงอาจเป็นความร่วมมือของหลายฝ่ายสำหรับการผลักดันโครงการนี้ เนื่องจากทราบว่ามีทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สถาบันเอไอที ตลอดจนสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในโซนรังสิตแสดงความสนใจเข้ามาร่วมผลักดัน จึงนับเป็นการบูรณาการทุกฝ่ายที่สนใจเข้ามาร่วมผลักดันโครงการนี้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นโมเดลนำร่องเพื่อกระจายสู่พื้นที่อื่นๆเพื่อสร้างงานสร้างรายได้พร้อมมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นๆต่อไป”

ด้านผศ.ดร.กุณฑล ทองศรี กรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่าจากนโยบายการพัฒนาระบบรางของรัฐบาลล้วนมีทิศทางชัดเจนทั้งรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้าในภูมิภาค จะพบว่าองค์ความรู้ขยายสู่ภูมิภาคมากขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาในภูมิภาคนั้นๆ จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับไว้เนิ่นๆ ซึ่งรัฐบาลพยายามเร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีต้องกำหนดมาตรฐานด้านการเดินรถไฟฟ้า (Railway Operation) การซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า (Railway System Maintenance) และระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System) ไว้อย่างครอบคลุม ให้สามารถผลิตนิสิต นักศึกษาป้อนตลาดแรงงานได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพจริงๆ ในอนาคต

“ทั้งนี้อาจต้องนำเสนอบูรณาการร่วมหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จโดยเร็วและยั่งยืนจริงๆให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอบจ.ปทุมธานีที่เป็นหัวหอกขับเคลื่อนเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนไม่เกิดผลด้านลบหากต้องประสบภาวะขาดทุนจนซ้ำรอยดังกรณีการเดินรถในจังหวัดต่างๆที่แบกต้นทุนจนเกิดภาระหนี้เกินกว่าจะรับได้นั่นเอง”

ผศ. ดร.กุณฑลกล่าวต่อว่าโดยทางมทร.ธัญบุรีอยากนำเสนอให้อบจ.ปทุมธานี น่าจะออกแบบรถไฟฟ้ารางเบาตามแบบนี้วิ่งจากสถานีรถไฟรังสิต ผ่านฟิวเจอร์ปาร์ค เข้าถนนรังสิต-นครนายก เพื่อรับ-ส่งตา แนวสายคลองจนถึง มศว.คลอง 16 โดยได้ลิงกำหนดจุดสถานีต่างๆโดยคร่าวดังนี้ คือ คลอง 1 ฟิวเจอร์พาร์ค คลอง 2 ดรีมเวิร์ล คลอง 3 หมู่บ้านพฤกษา คลอง 4 เตี๋ยวไก่เต็มตีน คลอง 5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทคโนธานี คลอง 6 สวนสัตว์ดุสิต ราชมงคลธัญบุรี คลอง 7 ถนนใหม่วังน้อย นิคมอุตสาหกรรม คลอง 8 โลตัส บึงบอน สารสาตร์ คลอง 9 บึ่งสนั่นรัก วัดคลองสระบัว คลอง 10 หนองเสือ สระบุรี คลอง 11 วัดพญานาค คลอง 12 การเคหะ คลอง 13 หนองจอก มีนบุรี คลอง 14 วิทยาลัยแม่พระ คลอง 15 สวนต้นไม้ และคลอง 16 มศว.องค์รักษ์ บ้านนา จปร.