ทล.นครสวรรค์ที่ 1 ซ่อมปะผิวทางจราจร เพื่อความสะดวกการใช้รถใช้ถนน

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงนครสสรรค์ที่ 1 ใส่ใจอำนวยความสะดวกประชาชน เร่งสำรวจและซ่อมปะผิวทางจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเส้นทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายมาโนช ชาวสวน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 พร้อมด้วยนายปกิตต์ พ่วงเฟื่อง หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านแดน และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบทางหลวงหมายเลข 1 กรณีประชาชนผู้ใช้ทางพบเห็นเส้นทางชำรุดบนทางหลวง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยดำเนินงานซ่อมปะผิวทางชำรุดระหว่าง กม.ที่ 348+000 – 352+000 และบริเวณช่วงระหว่าง กม.ที่ 383+000 – 384+000 เสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้รถใช้ถนนในเส้นทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ให้ประชาชนสามารถใช้รถใช้ถนนอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น

หากประชาชนผู้ใช้ทางพบเห็นถนนหรือสะพานชำรุด สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชม.)