‘ไทย-สปป.ลาว’ MOU ทางการค้า ร่วมขนส่งสินค้าผ่านระบบรถ ราง เรือ

                   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางการค้าและการขนส่งระหว่าง ‘ไทย-ลาว’ โดยนายชุมพล สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอส เอ็กซ์เพรส 2020 จำกัด และในฐานะประธานชมรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า รถ ราง เรือ ประเทศไทย กับ ชมรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า รถ รางเรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) โดยนางสาวปิ่นคำ วงศ์ปัญญา ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยการลงนามความร่วมมือ ‘โครงการดัดแปลงรถบรรทุกแบบสันดาป เป็นรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า EV-DTG’ โดยมีนายยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานที่ปรึกษาชมรมฯรถ ราง เรือ ไทย นางสาวอัสรีย์ เบญจรัตนาภรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดาต้าเกท จำกัด และนายชาญณรงค์  เจริญพรหมพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็น.เอส.เค.อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ลงนามความร่วมมือพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนอีกหลายท่านร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ณ ชานชาลา 11 สถานีขนส่งพุทธมณฑลสาย 5 จ.นครปฐม